stichting

Stichting Kloostertuin Rotterdam is op 18 december 2008 opgericht met als doel het oprichten en in stand houden van een op de samenleving van Rotterdam gericht centrum voor spiritualiteit en interreligieuze contacten en het vanuit joods-christelijke tradities aansluiting zoeken bij het maatschappelijk gebeuren van Rotterdam, als grootstedelijk woon- en werkgebied.