ANBI

Algemeen
Stichting Kloostertuin Rotterdam is op 18 december 2008 opgericht met als doel het oprichten en in stand houden van een op de samenleving van Rotterdam gericht centrum voor spiritualiteit en interreligieuze contacten en het vanuit joods-christelijke tradities aansluiting zoeken bij het maatschappelijk gebeuren van Rotterdam, als grootstedelijk woon- en werkgebied.

De Stichting is gevestigd te:
Hoogstraat 27A
3011 PD Rotterdam
E-mail: info@kloostertuin.nl

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24448905. RSIN = 820251938

Bestuur
Het bestuur bestaat per 22 januari 2019 uit de volgende leden:

Leonie van Staveren (voorzitter)
Anton Hendriks (secretaris)
Willem Helmich (penningmeester)
Ton Durenkamp (algemeen bestuurslid)
Ivana Pilipovic (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitsluitend eventuele werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Salari√ęring van het personeel geschied volgens CAO VVT-KNR.

Actueel beleid
Hoofdlijnen jaarplan 2019

Actueel verslag activiteiten
Jaarverslag 2018

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018